Vi använder cookies Läs mer

Vi erbjuder hjälp med bilnycklar i Stockholm 

VI HJÄLPER ER MED BILNYCKLAR 
TRANSPONDERNYCKLAR -BILNYCKLAR MED STARTSPÄRR


Vi klarar i dag att göra nycklar till de flesta bilmodellerna som finns på marknaden men det finns vissa undantag beroende på att alla biltillverkare inte använder sig av samma typ av immobilizer system.

Det finns idag några bilmodeller som vi inte kan göra p.g.a. att bilnycklarna är "crypterade" kontakta oss för mer information
08-711 62 00.

Vi har även möjligheten att göra nycklar till amerikanska bilmodeller med så kallat VATS-system (viechle-anti-theft-system).

Datastyrda högtekonlogiska nyckelfräsmaskiner för alla ändamål finns i vår butik/verkstad i Stockholm.
 
 
  

 

Gå till Mobilversion