Vi använder cookies Läs mer

Auktorisation

Varför skall du anlita en auktoriserad låssmed?

Att köpa säkerhet handlar mycket om förtroende, och gäller inte enbart det tekniska kunnandet hos låssmeden man anlitar. Lika viktigt är det att fullständigt kunna lita på den person och det företag man anförtror sina säkerhetsproblem.

Auktorisationen ger dig större trygghet, garanti på god service och kostnadseffektiva lösningar. Auktorisationen är också till för att du ska vara säker på att det anlitade företaget är registrerat, har F-skattsedel, bedriver verksamheten med hederliga metoder och följer gällande lagar och förordningar. Att personalen är utbildad, företaget har alla nödvändiga fabrikantlicenser för att kunna ge god service till alla kunder och att det finns minst ett mästarbrev på varje företag som har auktorisation. 

Vid eventuell tvist mellan en kund och ett auktoriserat företag finns en reklamationsnämnd och en garantifond som kan bistå kunden. Vill kunden i stället vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), följer alla auktoriserade låssmedsföretag nämndens beslut.

Auktorisation på hög nivå

Sveriges lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund, har träffat ett avtal med Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), om att medlemsföretag som uppfyller särskilda krav kan rekommenderas av SSF och få möjlighet till auktorisation.En statlig auktorisation föreslås i trygghetsutredningen som för närvarande ligger på riksdagens bord. Det pågår en intensiv lobbyverksamhet för att få denna del i trygghetsutredningen att gå igenom. Även en statlig auktorisation, om den blir verklighet, kommer att hanteras av Sveriges lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund. En statlig auktorisation kommer att omfatta hela branschen, inklusive nyckelbarer på varuhus, och kommer att göra det lättare att få bort oseriösa företag från marknaden.  

Gå till Mobilversion